Trådtöjningsgivare

Beteckningen för den Showa trådtöjningsgivare du är intresserad av tas fram genom ett antal val du behöver göra enligt följande:

  1. Beroende på användningsområde väljs typ av mönster på givaren.
  2. Material i plastfilmen (laminatet) väljs beroende på vid vilken temperatur givaren skall användas.
  3. Givarens längd (Gage Length).
  4. Givarens resistans.
  5. Material på mätobjekt där givarens temperaturkompenserande funktion fungerar som bäst.
  6. Alternativt mönster.
  7. Alternativ specifikation/anslutningsledningar.

För att göra första valet – att bestämma mönster (grundläggande struktur) för trådtöjningsgivaren – välj nedan: